Sprawozdania
Rok 2015:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2014:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2013:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2012:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2011:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu.

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to
Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.
Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie są naturalnymi potrzebami człowieka.


Poprzez swoje działania wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Wspieramy osoby z niskimi kompetencjami społecznymi realizując programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne.

Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, które swoje działania kierują do dzieci w wieku 5-9 lat oraz 10-13 lat, a także młodzieży w wieku 13-18 oraz ich rodziców.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość.
Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego oraz metod pracy z grupą.

Prowadzimy Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk oraz Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, przez co dążymy do wzmocnienia działań w zakresie polityki młodzieżowej na Lubelszczyźnie.

W latach 2015-2017 prowadziliśmy serwis informacyjny lublin.ngo.pl będący regionalnym wydaniem największego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządzowych - ngo.pl

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów;
Świetlica Kowalska 3, gdzie prowadzimy zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 5-9 lat;
Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre, którego działania są skierowane do młodych osób w wieku 10-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów.

Zarząd Fundacji

Aleksandra Kulik

Psycholog społeczny. Doświadczona koordynatorka i facylitatorka projektów międzynarodowych i regionalnych. Doradca zawodowy. Trenerka programu Coca Coli #Youthempowered i programu 'Rozwój Kompetencji Cyfrowych' Facebooka. Mentorka młodzieżowych grup inicjatywnych oraz konsultantka Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.

Rodowita Lublinianka. Lubi swoje miasto, ale jeszcze bardziej z niego wyjeżdżać. Poza tym nigdy nie pogardzi dobrym filmem ani dobrą kawą.


Prezeska Zarządu Fundacji

aleksandra.kulik@sempre.org.pl

Marta Szczodrak

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Licencjonowany doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, trener i egzaminator VCC. Absolwentka studiów podyplomowych z zarzadząnia zasobami ludzkimi. W trakcie certyfikowanego szkolenia z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od kilkunastu lat specjalizuje się w pomocy psychologicznej. Pracuje głównie z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Współpracowała m.in. z osbami niepełnosprawnymi intelektualnie, służbami mundurowymi, MONAR, MOPR, OHP, publicznymi służbami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi. Czynnie zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych i społecznych.
W Fundacji odpowiada za Ośrodek Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”.
Wyznaje zasadę „odważni żyją -ostrożni trwają”. Działa na adrenalinę i baterie słoneczne. W ramach relaksu z pasją przemierza kilometry na rolkach.

Członek Zarządu Fundacji

marta.szczodrak@sempre.org.pl

Zespół Fundacji

Ewelina Basak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenia uprawniające do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej i profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością. W Fundacji jest Kierownikiem placówki wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, dziecięce i młodzieżowe grupy terapeutyczno- rozwojowe, poradnictwo rodzinne oraz warsztaty dla rodziców.

Prywatnie koordynatorka działań domowych i organizatorka codziennych atrakcji dla dwóch energicznych córeczek. Pasjonatka rodzinnego muzykowania, gier planszowych i zdrowego odżywiania.

Dorota Mączka

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Socjoterapeutka w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu: arteterapii, muzykoterapii, rozwijania twórczości i kreatywności, terapii zajęciowej oraz treningi kompetencji społecznych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z zakresu: terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii i animacji czasu wolnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.

Każdą wolną chwilę przeznacza na podróżowanie i rękodzieło artystyczne. Fascynuje ją Afryka. Nie wie co to nuda i bezczynność… Działa z pasją i niekończącą się energią.

Dorota Kazanowska

Z wykształcenia pracownik socjalny i pedagog specjalny z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła ll. Ukończyła kurs z mediacji i negocjacji w ramach projektu "Aktywny Student". Obecnie Wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Wolontariuszka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lublinie. Przygodę z pracą zawodową zaczęła w Świetlicy Środowiskowej.

Uwielbia podróżować, szczególnie autostopem. Nie pogardzi nietypową kuchnią. Otwarta na nowe smaki. Zakochana w muzyce rockowej. Nie odpuści dobrego koncertu. W wolnej chwili sięga po biografie muzyków oraz zespołów rockowych.


dorota.kazanowska@sempre.org.pl

Jagoda Janiec

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika), socjoterapeutka, pedagog resocjalizujący. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą, w latach 2013-2017 koordynatorka programu streetworkerskiego MOST na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących w obszarach szczególnego ryzyka. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując jako socjoterapeutka w ośrodkach kuratorskich oraz na stanowisku pedagoga w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie. Uczestniczyła w warsztatach "Dialog Motywujący- Trening Umiejętności", organizowanych przez Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii Urszula Grodzka przeprowadzonych zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT.
Otwarta na ludzi i na zdobywanie nowych doświadczeń. Lubi podróżować, odkrywać nowe smaki, nie przejdzie obojętnie obok żadnego zwierzęcia mijanego na ulicy.

jagoda.janiec@sempre.org.pl

Justyna Maria Smarz

Z wykształcenia psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła 4 letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem w Polskim Instytucie Dance Movement Therapy. Uzyskała liczne certyfikaty dotyczące tematyki wychowaczo -profilaktycznej, Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zaangażowana w projekty młodzieżowe, organizowane przez organizacje pozarządowe: Szkoła Liderów, Civis Polonus, Drabina Rozwoju.
Pasjonuje się człowiekiem, jego historią, potencjałem i tajemnicą. Uwielbia taniec, śpiew i śmiech. Wierzy, że terapia śmiechem działa cuda. Wolne chwile lubi spędzać w towarzystwie bliskich osób, podróżując na rowerze, emocjonując się piłką siatkową, czytając książki i oglądając poruszające filmy. Wierzy, że największa siłą napędzającą dzieje człowieka i wpływającą na jego istotę jest Miłość. Przekonanie którym cieszy się i celebruje na co dzień brzmi: Jesteśmy stworzeni z Miłości, przez Miłość, do Miłości.

justyna.smarz@sempre.org.pl

Dawid Reja

Animator różnych kultur, trener, działacz społeczny. Specjalista ds. ożywiania zespołów, wydarzeń i planów na przyszłość. Absolwent UMCS na kierunku: Animacja Kultury. Od 8 lat czynny wolontariusz i koordynator projektów oraz inicjatyw młodzieżowych realizowanych przez Fundację. Zawodowo uprawia “wolne strzelectwo”, wymyślając niestworzone projekty i potem je tworząc.

Uwielbia eksperymentować w kuchni, w życiu i na parkiecie, gdzie oprócz miłości do muzyki ponosi go jego pomysłowość.

dawid.reja@sempre.org.pl

Monika Mieleszko-Kuwałek

Animator Kultury, specjalista ds. projektów, doradca zawodowy. Konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Lublin oraz RPI Erasmus+. Koordynuje pracę wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w Lublinie i poza Polską, a także Programu Akademia Lokalnego Animatora. Członek Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy UM Lublin i delegat Organizacji Członkowskich PROM. Prowadzi szkolenia w ramach programu "Rozwój Kompetencji Cyfrowych" we współpracy z Facebookiem i Programu #YouthEmpowered z Coca Colą HBC.

Lubi szeroko pojętą fantastykę i muzykę o mocniejszym brzmieniu.


m.mieleszko.kuwalek@sempre.org.pl

Mateusz Małyska

Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Dwukrotny stypendysta Departamentu Stanu USA, absolwent programu Liderzy PAFW i członek Social Innovation Fellowship. W latach 2011-2017 konsultant w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Redaktor naczelny serwisu lublin.ngo.pl (2015-2017) i certyfikowany trener (ACI). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Lublina.

Ma specyficzne poczucie humoru. Człowiek kontaktów. Przykłada dużą wagę do szczegółów, dba o wizerunek działań Fundacji i dobrą atmosferę w pracy.

Katarzyna Koper

Pedagog i socjoterapeutka. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, oraz ich rodzicami. Prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe oraz zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest również dyrektorką przedszkola oraz mediatorką sądową.

Zawsze profesjonalna i przygotowana, ciepła w kontakcie o niebanalnej osobowości. Zawsze gotowa do analizy ludzkich zachowań.

kasia.koper@sempre.org.pl

Eliza Iwan

Psychoterapeutka i trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową młodzieży oraz konsultacje rodzinne. Jest odpowiedzialna za programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w placówkach Fundacji.

Prywatnie kochana i pomocna. Słucha Radiohead i mówi po portugalsku. Śmieje się z paradoksalnych sytuacji i z każdej podbramkowej sytuacji wychodzi obronną ręką.

eliza.iwan@sempre.org.pl

Jakub Kozak

Realizuje staż trenerski w Fundacji. Z wykształcenia Psycholog, certyfikowany trener VCC, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji. Współorganizator sekcji psychoterapii i poradnictwa KNSP na KUL’u w latach 2018-2019. Stażysta, animator kultury w Cytadeli Syriusza w latach 2018-2019. Pasjonat gier fabularnych, wieloletni Mistrz Gry gier role-play. Interesujący się zagadnieniami natury filozoficznej.

Kieruje się zasadą - przekuwaj teorię w praktykę.

Kinga Liwak

Fotograf, twórca video i animacji. Studiując produkcję medialną nauczyła się jak kreatywny pomysł zamknąć w ramach budżetu i harmonogramu. Lubi planować i organizować, a efekty obserwować przez wizjer aparatu. Udziela się w różnych organizacjach m.in. Magazynie #kulturalnie, Grupie Fotografów Lubelskich i Fundacji 5medium. Wspiera wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez mentoring. Wierzy, że warto uczyć się przez całe życie i dzielić się tą wiedzą, dlatego chętnie prowadzi warsztaty.

Dzień zaczyna od kubka dobrej herbaty, a potem odkrywa nowe horyzonty. Czasem na rowerze, czasem z ołówkiem w ręce, a czasem z łopatą - sadząc roślinki.

Joanna Mróz

Wspiera kanały social media w Fundacji oraz promocję codziennych działań. Studentka Produkcji medialnej na UMCS-ie. Udziela się w mediach akademickich takich jak TV UMCS, Polformance oraz magazyn #kulturalnie. Jej pasjami są sport, rysunek i ogólnie pojęta plastyka oraz gotowanie, czemu poświęca dużo wolnego czasu. Udziela się jako wolontariusz wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Na co dzień stara się poznawać nowe tajniki kultury i internetu.

Karolina Marchlewska

Studentka V roku Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Certyfikowany trener VCC. W Fundacji realizuje staż trenerski. Przez rok wolontariuszka w Stowarzyszeniu „Misericordia”.

W pracy z ludźmi ceni możliwość wzajemnego rozwoju i ciągłej inspiracji. Poczucie humoru nie opuszcza jej na krok. Najlepiej spędza czas wśród najbliższych przy rozmowach, planszówkach, spacerach, wycieczkach, a w zasadzie czymkolwiek aby razem. Poza tym lubi plastyczne wyzwania, gitarę i śpiew albo dobrą książkę.

Patrycja Mielniczek

Wolontariuszka wspierająca bieżące działania w Fundacji. Absolwentka kierunku Produkcja medialna oraz studentka na kierunku Socjologii. Działaczka społeczna, która uznaje wolontariat jako sposób na rozwój umiejętności, szczególnie kompetencji miękkich. Ambasadorka Krajowej sieci EuroPeers Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie. Członkini ogólnoeuropejskiej sieci organizacji studenckich, zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich ESN UMCS. Koordynatorka lokalna programu Discover Europe, czyli inicjatywy Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie podróżują po państwach Europy. Członkini Chóru Akademickiego UMCS. W Fundacji Sempre a Frente aktywnie udziela się od maja 2019 roku. Swoje działania skupia głównie na wymianach młodzieżowych i kursach treningowych programu Erasmus+.

Fanka muzyki elektronicznej, alternatywnej oraz heavy metalu. Pasjonatka podróży, a w szczególności tych, które prowadzą na Bałkany.

Ewa Wojtowicz

Realizuje staż trenerski w Fundacji poprzez wspieranie i prowadzenie różnorodnych spotkań, warsztatów i projektów dla studentów oraz mieszkańców Lublina, a także gości międzynarodowych. Studentka psychologii III roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany trener VCC. Dwukrotna przewodnicząca sekcji warsztatowo-trenerskiej Koła Naukowego Psychologów UMCS, Członkini Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, przedstawicielka kierunku psychologia w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia UMCS.

Pasjonatka kontrastowych dziedzin naukowych łączących nauki ścisłe ze stricte humanistycznymi. Konsekwentna bywalczyni najnowszych, polskich sztuk teatralnych, która i taką muzyką niebanalną jak jazz się zachwyci. Zawodowy „pytacz”, który od zadawania pytań jeszcze bardziej lubi otrzymywać odpowiedzi. Szczególnie na trudne pytania.

Dorota Rutkowska

Psycholog oraz wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła Szkołę Trenerów Warsztatu Z Zakresu Kompetencji Społecznych i Treningu W Oparciu O Proces Grupowy; podyplomowe studia z zakresu Mediacji Sądowej i Pozasądowej; szkolenie z zakresu Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej oraz szkolenia i warsztaty z Arteterapii. Prowadzi warsztaty z zakresu sztuk teatralnych i różnych form artystycznych, zajęcia psychologiczne oraz szkolenia. Prowadzi także indywidualne konsultacje psychologiczne. Ma doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz z osobami dorosłymi i dziećmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne.
Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Lubi śpiewać, tańczyć oraz pracować nad emisją głosu. Jest osobą energiczną, otwartą, lubi nowe wyzwania oraz podróże. Ma słabość do waty cukrowej oraz kawy.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Elżbieta Trubiłowicz

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Specjalistyczną Poradnią dla Rodzin MOPR w Lublinie, współpracuje z Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie i Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej oraz prowadzi firmę „True be”.
Psychoterapię uprawia w nurcie systemowym integrując wiedzę z licznych szkoleń i staży. Kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii to przede wszystkim systemowa terapia rodzin i terapia Ericksonowska, a także szkolenia w nurcie psychodynamicznym, Gestalt i behawioralno-poznawczym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz superwizję indywidualną i grupową.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w domu dziecka oraz na rzecz rodzin zastępczych, a także pracy naukowo-dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II Autorka licznych publikacji oraz programów telewizyjnych.
Działa w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Zarembiacy”, Stowarzyszeniu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, Fundacji „Młyn Przemian”.

Robert Turski

Doświadczony edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK (tablice interaktywne, urządzenia mobilne, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyka, programowanie i wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu). Specjalista w zakresie działań profilaktycznych dotyczących współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży. Koordynator i trener projektów młodzieżowych. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0”. Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener umiejętności cyfrowych w ramach projektu dla Przestrzeń from Facebook. Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Organizator gier terenowych i innych wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej „KOMETA”. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 r.

Piotr Mitura

Nauczyciel z wykształcenia i zamiłowania. Absolwent kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Doświadczenie zawodowe w pracy z najmłodszymi zdobywał przez kilka lat jako asystent dziecka niepełnosprawnego oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Doświadczony edukator dzieci, młodzieży, nauczycieli i seniorów z zakresu TIK (robotyka i programowanie, narzędzia mobilne w edukacji, obsługa komputera i Internetu). Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży, kierownik półkolonii z cyklu „Naukowe Wakacje”, trener Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener w projektach: „Młodzi zdolni” z WSEI, „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” z UMCS, prezenter w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Miłośnik sketchnotingu w procesie edukacji.

Agata Koszarna

Magister politologii, specjalizuje się w wiedzy o samorządzie i polityce lokalnej. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Współpracowniczka serwisu lublin.ngo.pl. W ramach programu "Trzeci Sektor bez Granic" uczestniczyła w stażu w jednej z organizacji pozarządowych w Rosji.

Arkadiusz Klej

W młodości podopieczny fundacji - dziś: dziennikarz, koordynator projektów i animator. Student School Of Ideas - Innovation Design. Zajmuje się tworzeniem treści dla osób poszukujących sposobu na rozwój. Promuje konkursy biznesowo-kreatywne: Hakatony, Startup Weekendy oraz GameJamy. Od 12 roku życia związany z teatrem. W wieku 15 stworzył "Teatr Miecza" - projekt społeczny promujący szermierkę. Twórca gier związanych z improwizacją teatralną oraz organizator wydarzeń kulturalnych. Ambasador Olimpiady z Zarządzania Projektami.

Człowiek który nie potrafi się nudzić. Gdy tylko skończy jakiś projekt zaraz dopadają go kolejne pomysły.

Aleksandra Jarocka

Trenerka edukacji pozaformalnej, edukatorka antydyskryminacyjna i wielokulturowa, prowadzi Alleverse Edukacja Pozaformalna
Ściśle współpracuje z Fundacją BEZLIK w Poznaniu oraz HochDrei e.V. w Poczdamie, gdzie prowadzi wymiany międzynarodowe, facylituje także warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach, współpracując z Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Polskim Forum Migracyjnym; współpracowała z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; jest absolwentką programu Global-In Fellowship (2017 rok) oraz członkinią sieci Global Changemakers Network. W latach 2015 – 2019 pracowała jako koordynatorka integracji społecznej w Migrant Info Point w Poznaniu, koordynując różne projekty dotyczące integracji cudzoziemców oraz edukacji wielokulturowej.
Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, kocha podróże i aktywność fizyczną! Jak tylko nadarzy się okazja, czyta książki, pstryka zdjęcia analogowym aparatem lub nagrywa podcasty.

Aleksandra Franczak

Doradca zawodowy, trenerka, regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież oraz sieci Eurodesk Polska. Absolwentka kierunku dziennikarstwo oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów. Ma wieloletnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych edukacyjnych projektów dla młodzieży.

Posiada niewygasającą potrzebę przebywania wśród ludzi. Niezwykle towarzyska, z dużą dozą pozytywnej wyobraźni i pomysłów na działania.

Jacek Lis

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe UMCS. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na WSPiA w Lublinie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami. Posiada siedmioletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów europejskich, które zdobywał w organizacjach pozarządowych i instytucjach prywatnych, jak również w prowadzeniu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.

Marta Pasternak

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Łodzi. Pracuje klinicznie z młodzieżą i osobami dorosłymi, w ramach poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, uzależnień, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Słoneczna osobowość. Kocha podróże, festiwale muzyczne i wolność, w każdym tego słowa znaczeniu.