Sprawozdania
Rok 2015:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2014:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2013:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2012:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2011:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu.

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to 
Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.
Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie są naturalnymi potrzebami człowieka.


Poprzez swoje działania wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Wspieramy osoby z niskimi kompetencjami społecznymi realizując programy  profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne.

Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, które swoje działania kierują do dzieci w wieku 5-9 lat oraz 10-13 lat, a także młodzieży w wieku 13-18 oraz ich rodziców.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość.  
Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. treningi interpersonalne, warsztaty  rozwoju osobistego oraz metod pracy z grupą.

Prowadzimy Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk oraz Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, przez co dążymy do wzmocnienia działań w zakresie polityki młodzieżowej na Lubelszczyźnie. 

W latach 2015-2017 prowadziliśmy serwis informacyjny lublin.ngo.pl będący regionalnym wydaniem największego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządzowych - ngo.pl

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów;
Świetlica Kowalska 3, gdzie prowadzimy zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 5-9 lat;
Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre, którego działania są skierowane do młodych osób w wieku 10-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów.
 

Zarząd Fundacji

Mateusz Małyska

Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Dwukrotny stypendysta Departamentu Stanu USA, absolwent programu Liderzy PAFW i członek Social Innovation Fellowship. W latach 2011-2017 konsultant w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Redaktor naczelny serwisu lublin.ngo.pl (2015-2017) i certyfikowany trener (ACI). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Lublina.

Ma specyficzne poczucie humoru. Człowiek kontaktów. Przykłada dużą wagę do szczegółów, dba o wizerunek działań Fundacji i dobrą atmosferę w pracy.

Prezes Zarządu Fundacji

mateusz.malyska@sempre.org.pl

Aleksandra Kulik

Psycholog społeczny. Doświadczona koordynatorka i facylitatorka projektów międzynarodowych i regionalnych. Doradca zawodowy. Trenerka programu Coca Coli #Youthempowered i programu 'Rozwój Kompetencji Cyfrowych' Facebooka. Mentorka młodzieżowych grup inicjatywnych oraz konsultantka Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.

Rodowita Lublinianka. Lubi swoje miasto, ale jeszcze bardziej z niego wyjeżdżać. Poza tym nigdy nie pogardzi dobrym filmem ani dobrą kawą.


Członkini Zarządu Fundacji

aleksandra.kulik@sempre.org.pl

Monika Mieleszko-Kuwałek

Animator Kultury, specjalista ds. projektów, doradca zawodowy. Konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Lublin oraz RPI Erasmus+. Koordynuje pracę wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w Lublinie i poza Polską, a także Programu Akademia Lokalnego Animatora. Członek Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy UM Lublin i delegat Organizacji Członkowskich PROM. Prowadzi szkolenia w ramach programu "Rozwój Kompetencji Cyfrowych" we współpracy z Facebookiem i Programu #YouthEmpowered z Coca Colą HBC.

Lubi szeroko pojętą fantastykę i muzykę o mocniejszym brzmieniu.

Członek Zarządu Fundacji

m.mieleszko.kuwalek@sempre.org.pl

Zespół Fundacji

Ewelina Basak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenia uprawniające do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej i profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością. W Fundacji jest Kierownikiem placówki wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, dziecięce i młodzieżowe grupy terapeutyczno- rozwojowe, poradnictwo rodzinne oraz warsztaty dla rodziców.

Prywatnie koordynatorka działań domowych i organizatorka codziennych atrakcji dla dwóch energicznych córeczek. Pasjonatka rodzinnego muzykowania, gier planszowych i zdrowego odżywiania.

Dorota Mączka

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Socjoterapeutka w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu: arteterapii, muzykoterapii, rozwijania twórczości i kreatywności, terapii zajęciowej oraz treningi kompetencji społecznych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z zakresu: terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii i animacji czasu wolnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.

Każdą wolną chwilę przeznacza na podróżowanie i rękodzieło artystyczne. Fascynuje ją Afryka. Nie wie co to nuda i bezczynność… Działa z pasją i niekończącą się energią.

Dorota Kazanowska

Z wykształcenia pracownik socjalny i pedagog specjalny z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła ll. Ukończyła kurs z mediacji i negocjacji w ramach projektu "Aktywny Student". Obecnie Wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Wolontariuszka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lublinie. Przygodę z pracą zawodową zaczęła w Świetlicy Środowiskowej.

Uwielbia podróżować, szczególnie autostopem. Nie pogardzi nietypową kuchnią. Otwarta na nowe smaki. Zakochana w muzyce rockowej. Nie odpuści dobrego koncertu. W wolnej chwili sięga po biografie muzyków oraz zespołów rockowych.


dorota.kazanowska@sempre.org.pl

Marta Szczodrak

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Licencjonowany doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, trener i egzaminator VCC. Absolwentka studiów podyplomowych z zarzadząnia zasobami ludzkimi. W trakcie certyfikowanego szkolenia z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od kilkunastu lat specjalizuje się w pomocy psychologicznej. Pracuje głównie z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Współpracowała m.in. z osbami niepełnosprawnymi intelektualnie, służbami mundurowymi, MONAR, MOPR, OHP, publicznymi służbami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi. Czynnie zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych i społecznych.
W Fundacji odpowiada za Ośrodek Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”.
Wyznaje zasadę „odważni żyją -ostrożni trwają”. Działa na adrenalinę i baterie słoneczne. W ramach relaksu z pasją przemierza kilometry na rolkach.

marta.szczodrak@sempre.org.pl

Jagoda Janiec

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika), socjoterapeutka, pedagog resocjalizujący. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą, w latach 2013-2017 koordynatorka programu streetworkerskiego MOST na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących w obszarach szczególnego ryzyka. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując jako socjoterapeutka w ośrodkach kuratorskich oraz na stanowisku pedagoga w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie. Uczestniczyła w warsztatach "Dialog Motywujący- Trening Umiejętności", organizowanych przez Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii Urszula Grodzka przeprowadzonych zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT.
Otwarta na ludzi i na zdobywanie nowych doświadczeń. Lubi podróżować, odkrywać nowe smaki, nie przejdzie obojętnie obok żadnego zwierzęcia mijanego na ulicy.

jagoda.janiec@sempre.org.pl

Justyna Maria Smarz

Z wykształcenia psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła 4 letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem w Polskim Instytucie Dance Movement Therapy. Uzyskała liczne certyfikaty dotyczące tematyki wychowaczo -profilaktycznej, Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zaangażowana w projekty młodzieżowe, organizowane przez organizacje pozarządowe: Szkoła Liderów, Civis Polonus, Drabina Rozwoju.
Pasjonuje się człowiekiem, jego historią, potencjałem i tajemnicą. Uwielbia taniec, śpiew i śmiech. Wierzy, że terapia śmiechem działa cuda. Wolne chwile lubi spędzać w towarzystwie bliskich osób, podróżując na rowerze, emocjonując się piłką siatkową, czytając książki i oglądając poruszające filmy. Wierzy, że największa siłą napędzającą dzieje człowieka i wpływającą na jego istotę jest Miłość. Przekonanie którym cieszy się i celebruje na co dzień brzmi: Jesteśmy stworzeni z Miłości, przez Miłość, do Miłości.

justyna.smarz@sempre.org.pl

Katarzyna Koper

Pedagog i socjoterapeutka. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, oraz ich rodzicami. Prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe oraz zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest również dyrektorką przedszkola oraz mediatorką sądową.

Zawsze profesjonalna i przygotowana, ciepła w kontakcie o niebanalnej osobowości. Zawsze gotowa do analizy ludzkich zachowań.

kasia.koper@sempre.org.pl

Eliza Iwan

Psychoterapeutka i trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową młodzieży oraz konsultacje rodzinne. Jest odpowiedzialna za programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w placówkach Fundacji.

Prywatnie kochana i pomocna. Słucha Radiohead i mówi po portugalsku. Śmieje się z paradoksalnych sytuacji i z każdej podbramkowej sytuacji wychodzi obronną ręką.

eliza.iwan@sempre.org.pl

Dawid Reja

Animator różnych kultur, trener, działacz społeczny. Specjalista ds. ożywiania zespołów, wydarzeń i planów na przyszłość. Absolwent UMCS na kierunku: Animacja Kultury. Od 8 lat czynny wolontariusz i koordynator projektów oraz inicjatyw młodzieżowych realizowanych przez Fundację. Zawodowo uprawia “wolne strzelectwo”, wymyślając niestworzone projekty i potem je tworząc.

Uwielbia eksperymentować w kuchni, w życiu i na parkiecie, gdzie oprócz miłości do muzyki ponosi go jego pomysłowość.

dawid.reja@sempre.org.pl

Agata Mikrut

Wspiera kanały social media w Fundacji oraz promocję codziennych działań. Studentka UMCS na kierunku Produkcja medialna. Aktywna wolontariuszka kultury. Pasjonuje się fotografią i od zawsze zgłębia tajniki funkcjonowania mediów społecznościowych co wykorzystuje w swojej codziennej pracy oraz na studiach. Udziela się w organizacjach studenckich takich jak Grupa Fotografów Lubelskich oraz Studenckie Koło Dziennikarskie - Magazyn Polformance.

W życiu codziennym nałogowo ogląda filmy, śledzi wszystkie nowinki ze świata kinematografii oraz nieustannie słucha muzyki powiększając swoje wirtualne biblioteki o setki utworów.

Kinga Liwak

Fotograf, twórca video i animacji. Studiując produkcję medialną nauczyła się jak kreatywny pomysł zamknąć w ramach budżetu i harmonogramu. Lubi planować i organizować, a efekty obserwować przez wizjer aparatu. Udziela się w różnych organizacjach m.in. Magazynie #kulturalnie, Grupie Fotografów Lubelskich i Fundacji 5medium. Wspiera wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez mentoring. Wierzy, że warto uczyć się przez całe życie i dzielić się tą wiedzą, dlatego chętnie prowadzi warsztaty.

Dzień zaczyna od kubka dobrej herbaty, a potem odkrywa nowe horyzonty. Czasem na rowerze, czasem z ołówkiem w ręce, a czasem z łopatą - sadząc roślinki.

Ewa Wojtowicz

Realizuje staż trenerski w Fundacji poprzez wspieranie i prowadzenie różnorodnych spotkań, warsztatów i projektów dla studentów oraz mieszkańców Lublina, a także gości międzynarodowych. Studentka psychologii III roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikowany trener VCC. Dwukrotna przewodnicząca sekcji warsztatowo-trenerskiej Koła Naukowego Psychologów UMCS, Członkini Rady Wydziałowej Samorządu Studentów, przedstawicielka kierunku psychologia w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia UMCS.

Pasjonatka kontrastowych dziedzin naukowych łączących nauki ścisłe ze stricte humanistycznymi. Konsekwentna bywalczyni najnowszych, polskich sztuk teatralnych, która i taką muzyką niebanalną jak jazz się zachwyci. Zawodowy „pytacz”, który od zadawania pytań jeszcze bardziej lubi otrzymywać odpowiedzi. Szczególnie na trudne pytania.

Patrycja Mielniczek

Wolontariuszka wspierająca bieżące działania w Fundacji. Absolwentka kierunku Produkcja medialna oraz studentka na kierunku Socjologii. Działaczka społeczna, która uznaje wolontariat jako sposób na rozwój umiejętności, szczególnie kompetencji miękkich. Ambasadorka Krajowej sieci EuroPeers Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie. Członkini ogólnoeuropejskiej sieci organizacji studenckich, zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich ESN UMCS. Koordynatorka lokalna programu Discover Europe, czyli inicjatywy Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie podróżują po państwach Europy. Członkini Chóru Akademickiego UMCS. W Fundacji Sempre a Frente aktywnie udziela się od maja 2019 roku. Swoje działania skupia głównie na wymianach młodzieżowych i kursach treningowych programu Erasmus+.

Fanka muzyki elektronicznej, alternatywnej oraz heavy metalu. Pasjonatka podróży, a w szczególności tych, które prowadzą na Bałkany.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Elżbieta Trubiłowicz

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Specjalistyczną Poradnią dla Rodzin MOPR w Lublinie, współpracuje z Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie i Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej oraz prowadzi firmę „True be”.
Psychoterapię uprawia w nurcie systemowym integrując wiedzę z licznych szkoleń i staży. Kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii to przede wszystkim systemowa terapia rodzin i terapia Ericksonowska, a także szkolenia w nurcie psychodynamicznym, Gestalt i behawioralno-poznawczym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz superwizję indywidualną i grupową.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w domu dziecka oraz na rzecz rodzin zastępczych, a także pracy naukowo-dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II Autorka licznych publikacji oraz programów telewizyjnych.
Działa w organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Zarembiacy”, Stowarzyszeniu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, Fundacji „Młyn Przemian”.

Robert Turski

Doświadczony edukator dzieci, nauczycieli, rodziców i seniorów z zakresu TIK (tablice interaktywne, urządzenia mobilne, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyka, programowanie i wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu). Specjalista w zakresie działań profilaktycznych dotyczących współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży. Koordynator i trener projektów młodzieżowych. Współzałożyciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „Edukacja 3.0”. Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener umiejętności cyfrowych w ramach projektu dla Przestrzeń from Facebook. Moderator grupy społecznościowej „AR i VR w edukacji”. Organizator gier terenowych i innych wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej „KOMETA”. Wpisany na Listę 100 SPRUC w 2018 r.

Piotr Mitura

Nauczyciel z wykształcenia i zamiłowania. Absolwent kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Doświadczenie zawodowe w pracy z najmłodszymi zdobywał przez kilka lat jako asystent dziecka niepełnosprawnego oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Doświadczony edukator dzieci, młodzieży, nauczycieli i seniorów z zakresu TIK (robotyka i programowanie, narzędzia mobilne w edukacji, obsługa komputera i Internetu). Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży, kierownik półkolonii z cyklu „Naukowe Wakacje”, trener Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener w projektach: „Młodzi zdolni” z WSEI, „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” z UMCS, prezenter w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Miłośnik sketchnotingu w procesie edukacji.

Agata Koszarna

Magister politologii, specjalizuje się w wiedzy o samorządzie i polityce lokalnej. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Współpracowniczka serwisu lublin.ngo.pl. W ramach programu "Trzeci Sektor bez Granic" uczestniczyła w stażu w jednej z organizacji pozarządowych w Rosji.

Arkadiusz Klej

W młodości podopieczny fundacji - dziś: dziennikarz, koordynator projektów i animator. Student School Of Ideas - Innovation Design. Zajmuje się tworzeniem treści dla osób poszukujących sposobu na rozwój. Promuje konkursy biznesowo-kreatywne: Hakatony, Startup Weekendy oraz GameJamy. Od 12 roku życia związany z teatrem. W wieku 15 stworzył "Teatr Miecza" - projekt społeczny promujący szermierkę. Twórca gier związanych z improwizacją teatralną oraz organizator wydarzeń kulturalnych. Ambasador Olimpiady z Zarządzania Projektami.

Człowiek który nie potrafi się nudzić. Gdy tylko skończy jakiś projekt zaraz dopadają go kolejne pomysły.

Aleksandra Franczak

Doradca zawodowy, trenerka, regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież oraz sieci Eurodesk Polska. Absolwentka kierunku dziennikarstwo oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów. Ma wieloletnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych edukacyjnych projektów dla młodzieży.

Posiada niewygasającą potrzebę przebywania wśród ludzi. Niezwykle towarzyska, z dużą dozą pozytywnej wyobraźni i pomysłów na działania.

Mirella Krzyżanowska

Psychoterapeutka, socjoterapeutka. Trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktyk dramy stosowanej. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dla której prowadzi grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne z wykorzystaniem dramy stosowanej. Obecnie głównym obszarem jej pracy jest psychoterapia młodzieży i dorosłych w ujęciu psychodynamicznym.

Uwielbia muzykę kubańską, salsę i kawę z mlekiem. W wolnych chwilach grywa na djembe.

Jacek Lis

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe UMCS. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na WSPiA w Lublinie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami. Posiada siedmioletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów europejskich, które zdobywał w organizacjach pozarządowych i instytucjach prywatnych, jak również w prowadzeniu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.

Dorota Rutkowska

Psycholog oraz wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła Szkołę Trenerów Warsztatu Z Zakresu Kompetencji Społecznych i Treningu W Oparciu O Proces Grupowy; podyplomowe studia z zakresu Mediacji Sądowej i Pozasądowej; szkolenie z zakresu Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej oraz szkolenia i warsztaty z Arteterapii. Prowadzi warsztaty z zakresu sztuk teatralnych i różnych form artystycznych, zajęcia psychologiczne oraz szkolenia. Prowadzi także indywidualne konsultacje psychologiczne. Ma doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz z osobami dorosłymi i dziećmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne.

Lubi śpiewać, tańczyć oraz pracować nad emisją głosu. Jest osobą energiczną, otwartą, lubi nowe wyzwania oraz podróże. Ma słabość do waty cukrowej oraz kawy.

Marta Pasternak

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Łodzi. Pracuje klinicznie z młodzieżą i osobami dorosłymi, w ramach poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, uzależnień, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Słoneczna osobowość. Kocha podróże, festiwale muzyczne i wolność, w każdym tego słowa znaczeniu.

Anna Topczewska

Psycholog i trenerka. Ukończyła dwuletni kursu psychoterapii w nurcie systemowym oraz Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Od kilku lat zajmuje się pracą psychologiczną z młodzieżą i dorosłymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu młodzieżowych grup socjoterapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych, warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i dorosłych.

Intrygująca osobowość towarzyska. Lubi morze. W czasie wolnym interesuje się zdrowym stylem życia, tańcem współczesnym i malowaniem tkanin.