Sprawozdania
Rok 2015:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2014:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2013:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2012:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2011:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu.

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to
Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.
Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie są naturalnymi potrzebami człowieka.


Poprzez swoje działania wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Wspieramy osoby z niskimi kompetencjami społecznymi realizując programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne.

Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, które swoje działania kierują do dzieci w wieku 5-9 lat, młodzieży w wieku 13-18 oraz ich rodziców.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość.
Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego oraz metod pracy z grupą.

Prowadzimy regionalny punkt sieci Eurodesk, oraz w latach 2013-2017 jedyny w regionie punkt konsultacyjny Programu Erasmus+, przez co dążymy do wzmocnienia działań w zakresie polityki młodzieżowej na Lubelszczyźnie.

W latach 2015-2017 prowadziliśmy serwis informacyjny lublin.ngo.pl będący regionalnym wydaniem największego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządzowych - ngo.pl

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów;
Świetlica Kowalska 3, gdzie prowadzimy zajęcia świetlicowe dla dzieci;
Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre, którego działania są skierowane do młodych osób w wieku 13-18 lat oraz ich rodziców i opiekunów.

Zarząd Fundacji

Mateusz Małyska

Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Dwukrotny stypendysta Departamentu Stanu USA, absolwent programu Liderzy PAFW i  członek Social Innovation Fellowship. W latach 2011-2017 konsultant w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Redaktor naczelny serwisu lublin.ngo.pl (2015-2017) i certyfikowany trener (ACI). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Lublina.
Ma specyficzne poczucie humoru. Człowiek kontaktów. Przykłada dużą wagę do szczegółów, dba o wizerunek działań Fundacji i dobrą atmosferę w pracy.

Prezes Zarządu Fundacji 

mateusz.malyska@sempre.org.pl

Marta Pasternak

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ w Krakowie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Łodzi. Pracuje klinicznie z młodzieżą i osobami dorosłymi, w ramach poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, uzależnień, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Słoneczna osobowość. Kocha podróże, festiwale muzyczne i wolność, w każdym tego słowa znaczeniu.

Członkini Zarządu Fundacji

marta.pasternak@sempre.org.pl

Zespół Fundacji

Eliza Iwan

Psychoterapeutka i trenerka umiejętności psychospołecznych. Ukończyła 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka 4-letniej Szkoły Psychoterapii posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii. Posiada uprawnienia doradcy zawodowego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową młodzieży oraz konsultacje rodzinne. Jest odpowiedzialna za programy profilaktyczne i edukacyjne realizowane w placówkach Fundacji.

Prywatnie kochana i pomocna. Słucha Radiohead i mówi po portugalsku. Śmieje się z paradoksalnych sytuacji i z każdej podbramkowej sytuacji wychodzi obronną ręką.

eliza.iwan@sempre.org.pl

Ewelina Basak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Kierownik placówki wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i poradnictwo rodzinne, jest trenerką grup dziecięcych i młodzieżowych.

Prywatnie koordynatorka działań domowych i organizatorka codziennych atrakcji dla dwóch energicznych córeczek. Pasjonatka rodzinnego muzykowania.

ewelina.basak@sempre.org.pl

Mirella Panek

Psychoterapeutka, socjoterapeutka. Trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktyk dramy stosowanej. Kierownik Ośrodka Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dla której prowadzi grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne z wykorzystaniem dramy stosowanej. Obecnie głównym obszarem jej pracy jest psychoterapia młodzieży i dorosłych w ujęciu psychodynamicznym.

Uwielbia muzykę kubańską, salsę i kawę z mlekiem. W wolnych chwilach grywa na djembe.

mirella.panek@sempre.org.pl

Aleksandra Kulik

Psycholog społeczny. Uczestniczka międzynarodowych szkoleń dla pracowników młodzieżowych z zakresu team managementu, coachingu i zarządzania stresem oraz dotyczących marketingu w przedsiębiorczości i innowacyjności w biznesie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań, warsztatów, organizacji i zarządzania pracą w grupie. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów międzynarodowych.

Uśmiechnięta i pozytywna postać o artystycznej duszy. Rodowita lublinianka, absolutnie kocha swoje miasto, ale gdy tylko ma okazje, chętnie z niego wybywa w podróże małe i duże.

aleksandra.kulik@sempre.org.pl

Dorota Ryżak

Psycholog oraz wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej, szkolenie z zakresu pomocy ofiarom przemocy domowej oraz szkolenia i warsztaty z teatroterapii, arteterapii. Prowadzi warsztaty teatralne, arteterapeutyczne i psychogiczne oraz szkolenia, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne. Ma doświadczenie również w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne.

Lubi śpiewać, tańczyć oraz pracować nad emisją głosu. Jest osobą energiczną, otwartą, lubi nowe wyzwania oraz podróże. Ma słabość do waty cukrowej oraz kawy.

Monika Mieleszko

Absolwentka Animacji Kultury. Posiada doświadczenie w animacji dzieci i dorosłych oraz prowadzeniu warsztatów rozwoju zainteresowań. W Fundacji zajmuje się koordynacją pracy wolontariuszy realizujących Wolontariat Europejski, Programu Akademia Lokalnego Animatora oraz promocją wolontariatu i aktywności społecznej wśród młodzieży szkolnej.

Od urodzenia uwielbia podróże i szeroko pojętą fantastykę. Zawsze uśmiechnięta, a co najważniejsze - to absolwentka jednego z programów Fundacji Sempre a Frente!

monika.mieleszko@sempre.org.pl

Dorota Mączka

Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Socjoterapeutka w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3. Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu: arteterapii, muzykoterapii, rozwijania twórczości i kreatywności, terapii zajęciowej oraz treningi kompetencji społecznych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z zakresu: terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii i animacji czasu wolnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa pedagogiczno-psychologicznego.

Każdą wolną chwilę przeznacza na podróżowanie i rękodzieło artystyczne. Fascynuje ją Afryka. Nie wie co to nuda i bezczynność… Działa z pasją i niekończącą się energią.

Katarzyna Koper

Pedagog i socjoterapeutka. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, oraz ich rodzicami. Prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe oraz zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest również dyrektorką przedszkola oraz mediatorką sądową.

Zawsze profesjonalna i przygotowana, ciepła w kontakcie o niebanalnej osobowości. Zawsze gotowa do analizy ludzkich zachowań.

Wojciech Hofman

Psycholog o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów tematycznych oraz w projektowaniu i prowadzeniu oddziaływań psychoprofilaktycznych dla młodzieży i młodych dorosłych. Ukończył szkolenie dotyczące budowania lokalnych systemów wsparcia dla osób wykluczonych społecznie. Uczestnik seminarium doktoranckiego dotyczącego psychoprofilaktyki młodzieży.
Stażysta w Ośrodku Wsparcia Młodzieży „Przystanek Sempre”.

W wolnych chwilach lubi gotować, testować nowe przepisy, spędzać aktywnie czas ćwicząc i spacerując oraz czytać książki od naukowych po fantasy.

wojciech.hofman@sempre.org.pl

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Aleksandra Franczak

Doradca zawodowy, trenerka, regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież oraz sieci Eurodesk Polska. Absolwentka kierunku dziennikarstwo oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów. Ma wieloletnie doświadczenie w koordynacji międzynarodowych edukacyjnych projektów dla młodzieży.

Posiada niewygasającą potrzebę przebywania wśród ludzi. Niezwykle towarzyska, z dużą dozą pozytywnej wyobraźni i pomysłów na działania.

a.franczak@sempre.org.pl

Kamila Kazała

Psycholog i trener. Obecnie w trakcie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Prowadzi między innymi młodzieżowe grupy terapeutyczno-rozwojowe, konsultacje indywidualne i warsztaty dla rodziców oraz wychowawców. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako wychowawca i animator na obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu warsztatów z zakresu animacji czasu wolnego, pracy z grupą i wzmacniania kompetencji psychospołecznych dla różnych grup odbiorców, od dzieci po seniorów.

Aktywistka i człowiek czynu społecznego z wyboru. Posiada dar dużej łatwości oswajania się z nowymi sytuacjami, co robi z ciągłym uśmiechem na twarzy. Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi.

kamila.kazala@sempre.org.pl

Anna Topczewska

Psycholog i trenerka. Ukończyła dwuletni kursu psychoterapii w nurcie systemowym oraz Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Od kilku lat zajmuje się pracą psychologiczną z młodzieżą i dorosłymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu młodzieżowych grup socjoterapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych, warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz konsultacji psychologicznych dla młodzieży i dorosłych.

Intrygująca osobowość towarzyska. Lubi morze. W czasie wolnym interesuje się zdrowym stylem życia, tańcem współczesnym i malowaniem tkanin.

Agata Koszarna

Magister politologii, specjalizuje się w wiedzy o samorządzie i polityce lokalnej. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Fundraisingu. Współpracowniczka serwisu lublin.ngo.pl. W ramach programu "Trzeci Sektor bez Granic" uczestniczyła w stażu w jednej z organizacji pozarządowych w Rosji.

Jacek Lis

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe UMCS. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na WSPiA w Lublinie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami. Posiada siedmioletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów europejskich, które zdobywał w organizacjach pozarządowych i instytucjach prywatnych, jak również w prowadzeniu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2